פרופיל חברה N.A. Security

חברת N.A. Security מתמחה בייעוץ, וליווי חברות וארגונים בכל הנדרש לעמידתם בדרישות חוקים, הוראות ותקנים בינלאומיים בהיבטי אבטחת מידע והמשכיות עסקית.
חברת
N.A. Security מורכבת מצוות מומחים איכותי ומקצועי אשר לו ניסיון בן שנים רבות בתחום ארגון, תפעול, הדרכה יעוץ וליווי ארגונים בתחום אבטחת מידע, איכות והמשכיות עסקית.

החברה מתמקדת בשלושה תחומי פעילות: ארגון וניהול, ליבת הארגון, אימון ופיתוח.

 • ארגון וניהול תקינה ורגולציה – ישום והטמעת מערכות ניהול אבטחת מידע והמשכיות עסקית בהתאם לנדרש בהוראות, הנחיות ותקנים מקומיים ובינלאומיים:
  חוק הפרטיות, (Iso27001:2005 ,Iso22301 (BS25999, חוק נתוני אשראי, Iso/Iec 27002, Iso27799 – תקני ניהול אבטחת מידע בתחום הבריאות, הוראות SOX, HIPAA, 357, 257 ואחרות.
  תרבות ארגונית – כתיבת מדיניות אבטחת מידע ואיכות וקובץ הנהלים הנגזר ממנה בהתאמה לתרבות הארגון.
  מניעת הונאות ומעילות – ייעוץ וליווי ביישום תהליכים ונהלים נאותים למניעת כשלי אבטחת מידע, הונאות ומעילות בכל רובדי הארגון.
  פורום אבטחת מידע ואיכות – סיוע ותמיכה להנהלה ולפורומים השונים בארגון, בהגדרת הבקרות הנדרשות והנגזרות ממדיניות אבטחת המידע והאיכות אשר אומצה.
 • ליבת הארגון – ניהול סיכונים בתהליך העסקי – ביצוע סקרי סיכונים לאיתור איומים וכשלים אפשריים בהתאמה לנדרש בחוקים, בהוראות ובתקנים אשר על הארגון לעמוד בהם.
  ניהול סיכונים במערכות מידע וניהול – איתור וזיהוי סיכונים במערכות מידע חוצות ארגון, תוך בחינת יישומם של אמצעי האבטחה והבקרות הנדרשות במערכות, בתהליכים הנלווים ובמשיקים להם (ERP SAP, CRM, Billing ואחרות).
  "שולחן נקי" – ליווי וביצוע בקרות אבטחת מידע ואיכות ברובדי הארגון השונים (פנימיים וחיצוניים, "שולחן נקי", חוסן P.T, ואחרות).
 • אימון וקידום
  אימון וקידום מנהלי ונאמני אבטחת מידע ואיכות.
  פיתוח מסלולי הדרכה וביצוע הדרכות בפועל להגברת המודעות להיבטי אבטחת המידע, תוך התאמה לתרבות הארגונית ולצרכיו של הלקוח.
  קיום סדנאות מודעות להיבטי אבטחת מידע וניהול סיכונים בשיטת (Out Door Training (ODT.

N.A. Security הינה חברה בעלת ניסיון ארוך טווח עם מאות לקוחות בכל המגזרים ובכל השווקים.
נשמח להעמיד לשרותכם את הניסיון, השירות והידע שלנו כדי להשיג את המטרות שלכם בצורה הטובה ביותר.
לפרטים
צרו קשר


  שם מלא (חובה)

  טלפון (חובה)

  דוא"ל (חובה)