* ייעוץ ארגוני: הוא פעילויות שמטרתו לסייע לארגונים לייעל את עבודתם בעיקר תוך כדי ניתוח אתגרים שמולם עומד הארגון ובניית תכנית שיפור ארגוני בהתאם לאתגרים אלה.

* שינוי ופיתוח ארגוני: הוא תהליך מתמשך שמטרתו להתאים את המערכות והתהליכים הארגוניים לשינויים החיצוניים והפנימיים שמתרחשים בסביבה. מכיוון שהצלחת הארגון תלויה בעובדים, מתמקדים בשינוי ההתנהגות של הפרט ושל קבוצות בתוך הארגון. ארגון המקיים יחסי גומלין עם הסביבה מהווה מערכת דינאמית. דינאמיות יוצרת בהכרח שינויים. ארגון יכול לשרוד (בטווח הארוך) אם ורק אם יתאים את מבנה הארגון ואופן תפקודו לתנאי הסביבה שבה הוא פועל.

* מבנה הארגון: הינו שם כולל למערך מורכב ומוגדר היטב של תפקידים וקשרי הגומלין ביניהם. המבנה משמש בסיס להגדרת אופי הפריסה של הפעילות הארגונית למחלקות, לתפקידים ולתחומי סמכויות והוא מנתב ותוחם באופן רשמי ומחייב את התנועה של אנשים וחומרים בארגון.

* התנהגות ארגונית חיובית: הינה יישום של גישת הפסיכולוגיה החיובית למקום העבודה. היא מתמקדת ביתרונות ונקודות חוזק בארגון ובעובדיו מתוך ההנחה הבסיסית שניתן לחקור את היבט החיוביות ולמצוא דרכים אפקטיביות להשגת תנאי עבודה אופטימליים אשר יובילו לשיפור בביצועי הארגון.

* תרבות ארגונית: היא מערכת ספציפית של הנחות יסוד ואמונות יסוד שפועלות באופן בלתי מודע ונלקחות כמובנות מאליהן המהווה התשתית הערכית שעליה נשען הארגון. היא זו שקובעת את הציפיות של חברי הארגון ואת דפוסי ההתנהגות הנאותים במצבים שונים והיא זו שמעניקה משמעות לאירועים ארגוניים.

* מחויבות ארגונית: היא מצב פסיכולוגי המאפיין את יחסי העובד עם הארגון ועמדתו של העובד כלפי הארגון. כמו כן היא מבטאת את הזיקה הרגשית וההזדהות של הפרט עם הארגון והן את שיקולו הקוגניטיבי לגבי מחיר המשך שהייתו או עזיבתו את הארגון

* דינמיקה קבוצתית: היא האופן בו מתנהלת קבוצה של פרטים בסיצוטאציה המחייבת שיתוף פעולה ועבודה כצוות. דינמיקה קבוצתית היא צורת הכשרה שנועדה לסייע לקבוצות לנתח ולשפר את התהליכים בהם הם משתמשים לקבלת החלטות, פתרון בעיות, יישוב מחלוקות, ובאופן כללי, לעבוד יחדיו ביעילות משופרת. הכשרה בטכניקת הדינמיקה הקבוצתית מתאימה במיוחד למנהלים ולמקבלי החלטות

* פיתוח צוותים: היא תפיסה ארגונית שמגדירה את תפקיד העובדים כשותפים בעלי תלות הדדית בצוות ולא כעובדים בודדים.

* מנהיגות: היא יכולתו של אדם או קבוצת אנשים להוביל אנשים אחרים אל עבר מטרה משותפת

:Business process re-engineering
*
 הוא תהליך של ניתוח וייעול של תהליכים עסקיים בתוך הארגון.

* ניהול קונפליקטים: היא פעילות ארגונית מכוונת במטרה לצמצם את השפעה השלילית של קונפליקט על הארגון ולהגדיל את השפעתו החיובית בתחום הלמידה הפיתוח הארגוני.


    שם מלא (חובה)

    טלפון (חובה)

    דוא"ל (חובה)